Korai fejlesztési lehetőségek Debrecenben és környékén

Írta: Fekete-Nagy Angéla - gyógypedagógus-gyógytornász 

Korai fejlesztésre azoknak a gyerekeknek van szükségük, akiknek fejlődése eltér a vele azonos korúakétól. A szakemberek a hátrányok leküzdésére egy tervszerűen felépített fejlesztő programot állítanak össze, amely magában foglalja a családnak nyújtandó segítséget is. A programban szerepel gyógypedagógia fejlesztés, tanácsadás és terápiás szolgáltatás is. Ezek összeállításakor minden esetben figyelembe veszik a gyerek állapotát és a család körülményeit.

Mikor van szükség korai fejlesztésre?

Korai fejlesztésre akkor van szükség, ha a gyerek egy vagy több fejlődési területen elmarad az életkorának megfelelő szinttől: ez lehet a mozgásfejlődés, az értelmi fejlődés, a hallás- és látásfejlődés, a beszéd és nyelvi fejlődés, a szociális-, érzelmi fejlődés vagy a viselkedés.

Ha az alábbi problémák közül bármelyik igaz gyermekére, forduljon a háziorvosához, ő beutalót ad gyermekrehabilitációs szakorvoshoz, vagy gyerekneurológushoz. (Gyermekrehabilitációs Központ 4027 Debrecen Ibolya utca 24. Bejelentkezés:+36 (52) 418654)

 • mozgás-, hallás- vagy látásprobléma
 • értelmi fejlődési elmaradás
 • megkésett beszédfejlődés
 • viselkedészavar, szociális készségek eltérései, kapcsolati problémák
 • étkezéssel, alvással és szobatisztasággal kapcsolatos gondok

A fejlesztés célja

A korai fejlesztéssel csökkenteni lehet a lemaradást, a nap mint nap felmerülő nehézségek megoldhatóbbá válnak. A gyerekek segítséget kapnak ahhoz is, hogy könnyebben be tudjanak illeszkedni a családba, a közösségekbe. A fejlesztés során a cél, hogy azok a képességek fejlődjenek, amelyeknél az elmaradás jelentkezik. Ebben a fejlesztési formában 5 éves koráig vehet részt a gyermek.

korai intervenció, vagyis beavatkozás annyival több, mint a gyermek fejlesztése, hogy része a család, a szűkebb és a tágabb környezet támogatása is. Egyfajta komplex tanácsadás, amelyben nagyon sok szakember vesz részt: gyermekorvos, gyógypedagógus, mozgásterapeuta, konduktor, pszichológus, integrációs szakember. Ők munkájuk során maximálisan szem előtt tartják a gyerek állapotát és a család igényeit, körülményeit.

Hogyan lehet a fejlesztésben részesülni?

 • a lakóhely szerinti  Hajdú-Bihar Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságon keresztül
  Cím:: 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7.Tel/Fax:: (52) 344-069, 344-121
 • védőnőn, gyermekorvoson keresztül
 • közvetlenül megkeresve az országos hatáskörű szakértői bizottságot (Látásvizsgáló,HallásvizsgálóMozgásvizsgálóBeszédvizsgáló Tagintézmények)

Ha a gyermek 18 hónaposnál fiatalabb és gyermek-neurológus javasolja, akkor a szakértői bizottság minden további vizsgálat nélkül azonnal javasolhatja a korai fejlesztést. Ehhez nem kell mást tenni, mint eljuttatni a szakorvosi javaslatot a szakértői bizottsághoz, és kérni a gyermek korai fejlesztését.

A 18 hónapnál idősebb gyermeknél a fejlesztés igénybevételéhez szakértői vizsgálat szükséges, illetve olyan szakértői vélemény, ami javasolja azt.  

Fontos, hogy a probléma észlelésekor minél hamarabb kezdeményezze a szülő a vizsgálatot, mert minél hamarabb kezdődik el a terápia, annál eredményesebb lehet a fejlesztés.

Ilyen típusú fejlesztésben 5 éves koráig vehet részt a gyermek, amennyiben a szakértői felülvizsgálat és javaslat ezt megerősíti. 5 éves kor után a szakértői bizottság javaslatára a gyerek fejlesztő nevelésben vagy óvodai nevelésben vehet részt. A tapasztalat azt mutatja, hogy a legtöbb kisgyermek 3 éves koráig kap korai ellátást, óvodába kerüléstől már más rendszerben történik a fejlesztés.

A vizsgálat menete

A komplex vizsgálat célja, hogy a szakemberek minél jobban megismerjék a gyermek addigi élettörténetét, a problémák mibenlétét, hiszen csak pontos információk alapján tudják megállapítani, milyen fejlesztésre van szükség. A felmérést végző csapat tagjai megfigyelik a gyereket játék közben, mozgását, reakcióit, kapcsolatait, érzékszervi működését. Speciális vizsgálatokkal, tesztekkel kiderítik, hogy fennáll-e a fejlődési elmaradás.

A vizsgálatokon minden esetben ott van a szülő is. A szakemberek az eredmények ismeretében a szülő egyetértésével alakítják ki a fejlesztési javaslatot, amelynél figyelembe veszik a család igényeit, lehetőségeit is. A szakértői vélemény minden esetben tartalmazza a fejlesztés helyét és  módját is.[1]

Hol kaphat ellátást a gyermek Debrecenben?

 • Szivárvány Korai Fejlesztő Központ Otthon nevelt kisgyermek és családja ambulánsan kap ellátást (Szoros kapcsolat, együttműködés a Gyermekrehabilitációs Központtal! helyileg egy helyen van) Szivárvány Korai Fejlesztő Központ Elérhetőség:4027 Debrecen, Ibolya u. 24.
 • Bölcsődés korú gyermek esetén – ha a feltételek biztosítottak – a bölcsődében történik a fejlesztés.
 • Bizonyos speciális esetekben – amikor a körülmények azt indokolják – a gyermek otthona is lehet a fejlesztés helyszíne.
 • Normál bölcsőde
 • •Integráltan a bölcsődében - Gáborjáni Szabó Kálmán utcai Tagintézmény - Görgey Utcai Tagintézmény
 • Honvéd Utcai Tagintézményben speciális fejlesztő csoportban

Óvodás korú gyermekek ellátása

 • Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye-óvodai csoport (megkésett beszédfejlődéssel is)
 • Faragó Utcai Óvoda-integráltan fogadja a látás-és mozgássérült gyermekeket
 • FEI nappali ellátó intézménye, Ibolya utca – halmozottan sérült gyermekeket fogad
 • Kemény Zsigmond Utcai Óvoda - részleges integrációban autisztikus gyermekeket lát el
 • Közép Utcai Óvoda – integráltan fogadja a gyermekeket (Down szindrómával élő gyermekek)
 • Thaly Kálmán Utcai Óvoda – speciális fejlesztő csoport értelmileg sérült gyermekek számára
 • Táncsics Utcai Óvoda – részleges integráció magatartásproblémával küzdő gyermekeknek[2]

Rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatról
14/1994.(VI.24.)MKM  (egyszerűsített szövegezésben)

8(2) egyéni foglakozás: 0-3 éves kor között legalább heti 2 óra

                                      3-5 éves kor között legalább heti 4 óra

       csoport foglakozás:0-3 éves kor között legalább heti 4 óra

                                      3-5 éves kor között legalább heti 6 óra

8§(4) A korai fejlesztés és gondozás megvalósításában a szülő közreműködhet.

8§(5) A korai fejlesztés és gondozás a a tanév rendjéhez igazodik(=fejlesztési év).A korai fejlesztés és gondozás fejlesztési év közben is megkezdhető.

8§(6) A korai fejlesztés és gondozás feladatait – a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményére építve – egy fejlesztési évre készített, egyéni fejlesztési terv alapján kell végezni. Ezt a gyógypedagógus készíti el.( Ha a fejlesztés a fejlesztési év közben kezdődik meg, akkor a hátralévő időszakra kell a tervet elkészíteni, ha még legalább hat hónap van hátra.) Az egyéni terv szükség szerint módosítható.

Az egyéni terv tartalmazza - a gyermek állapotától függően -: az értelmi fejlesztést, hallásfejlesztést, látásfejlesztést, adaptációs tréninget, mozgásfejlesztő terápiákat, logopédiai terápiákat, pszichológiai fejlesztés feladatait. Az egyéni fejlesztési terv egy példányát meg kell küldeni a szakértői és rehabilitációs bizottságnak. (Ha nem kell egyéni tervet készíteni, a munkaterv a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján készül el.)

8§(8) Ha a korai fejlesztés és gondozás több intézményben együtt (gyógypedagógiai szolgáltató konduktív pedagógiai, bölcsődei, fogyatékosokat ápoló-gondozó központban) valósul meg, és a gyermek intézményt változtat, vagy az otthoni ápolást felváltja az intézményi ápolás, akkor a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét, valamint az egyéni fejlesztési- és értékelési lapot az új, fogadó intézmény számára meg kell küldeni.[3]

 

[1]                  http://fpsz.hu/korai-fejlesztes/

[2]                  http://mindenkinekbecsengettek.hu/sites/default/files/taizsne_miglodi_anita.pdf

[3]                  http://www.egalitas.hu/doku/20041011182714_141994mkm.htm